Regulamin

REGULAMIN

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Sprzedającym produkty wymienione w ofercie sklepu internetowego jest jego właściciel, działający pod firmą – NOBLESS Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k., ul. Skrajna 3B, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP 7831742179, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Dane kontaktowe sprzedającego to:
– korespondencyjnie – NOBLESS Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k, ul. Skrajna 3B, Sierosław 62-080 Tarnowo Podgórne;
– poczta elektroniczna – infosud@nobless.pl
– telefonicznie – +48 61 84 53 905

Wymagania techniczne dla korzystania ze sklepu internetowego to: przeglądarka internetowa nie starsza niż 5 lat z włączoną obsługą javascript, akceptująca pliki cookies oraz łącze internetowe minimum 256kbps.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOBLESS Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k. z siedzibą w: Sierosław, ul. Skrajna, nr 3B, 62-080 poczta Tarnowo Podgórne.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji konta, a także chęci dokonania zakupu i realizacji zamówienia oraz obsługi posprzedażowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wobec NOBLESS.
W przypadku założenia konta, konto będzie aktywne do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody i usunięcia konta. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie skuteczna do czasu jej odwołania. Wszelkie wyrażone zgody możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego.
Odbiorcami danych są podmioty: obsługujące sklep internetowy, realizujące zamówienie, w tym obsługujące wysyłkę, weryfikujące zaufanych sprzedawców (np.ceneo.pl), obsługujące ewentualne reklamacje, świadczące usługi IT, usługi księgowe.

 

II. OFERTA SKLEPU

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, spełniają wszelkie normy przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym może być jedynie pełnoletnie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub przedsiębiorca.

Oferta prezentowana na stronach sklepu nie odzwierciedla bieżącego stanu magazynowego sklepu, co oznacza, że nie wszystkie produkty, których opisy i zdjęcia prezentowane są na witrynie sklepu są dostępne od ręki. Niektóre z nich (rzadkie egzotyki) muszą zostać sprowadzone, co może trwać nawet kilka miesięcy, w zależności od dostępności produktu u dostawców. Przed złożeniem zamówienia konieczne jest ustalenie ze Sprzedawcą możliwego terminu jego realizacji.

Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą zniekształcać obraz struktury lub kolorystyki rzeczywistej produktu wykonanego z surowców naturalnych, co jest cechą charakterystyczną drewna lub produktów z drewna.

Ceny towarów w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące do dnia realizacji zamówienia.

 

III. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść regulaminu.

Ceny widniejące na stronach sklepu oraz opis asortymentu stanowi jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie sklepu internetowego.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie złożenia zamówienia w sklepie i otrzymania informacji wygenerowanej automatycznie o złożonym zamówieniu.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie Nabywca zostanie o tym poinformowany w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin, liczonych w dni robocze, w przypadku płatności „za pobraniem”, a także po dokonaniu płatności przelewem (decyduje wpływ środków na rachunek Sprzedawcy).

W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawcy termin realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, NOBLESS Polska zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

Zakup paneli Alloc i Sensa oraz parkietów realizowany jest tylko i wyłącznie w opakowaniu zbiorczym producenta (paczka). Cena produktu jest równoznaczna z ceną za opakowanie.

Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
a) przy odbiorze za pobraniem u kuriera (z wyłączeniem przypadków realizacji zamówień paneli podłogowych),
b) przelewem elektronicznym lub kartą (w systemie Przelewy 24)
c) przelewem na konto sklepu
d) gotówka przy odbiorze osobistym (odbiór: Nobless Polska, Sierosław, Skrajna 3B, 62-080 Tarnowo Podgórne) – UWAGA! Ze względu na pandemię ta opcja odbioru została zawieszona na czas nieokreślony.

Dane Sprzedającego niezbędne do dokonania płatności to:
NOBLESS Polska Zbigniew Sierzputowski Sp. k.
ul. Skrajna 3B, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 78 1090 1346 0000 0001 3374 6668

Dostawy dokonuje Sprzedawca na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Nabywca wskaże, iż odbioru dokona osobiście w magazynie lub innym miejscu wskazanym przez Sprzedawcę.

W przypadku dostawy przez Sprzedawcę, do każdego zamówienia na dolicza się koszty przesyłki, które na terenie Polski dla produktów Osmo wynoszą 29 zł brutto, a dla paneli podłogowych 69 zł brutto. Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie. W takim przypadku złożone zamówienie wycenianie jest przez Sprzedawcę w ciągu 24 godzin i wymaga powtórnego potwierdzenia przez Nabywcę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w tym zakresie bądź wprowadzania w nich zmian.

Odbiorca odpowiada za sprawdzenie stanu przesyłki. W przypadku uszkodzenia w transporcie należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający szczegółowy opis uszkodzeń. Następnie w ciągu 2 dni poinformować NOBLESS Polska o szkodzie oraz przesłać zdjęcie uszkodzonej przesyłki.

Z tytułu zakupu towaru zostanie Kupującemu wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020.106), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Faktura elektroniczna zostanie wysłana Kupującemu w formacie PDF na adres e-mail podany podczas dokonywania zamówienia. Kupujący w każdym czasie ma prawo cofnąć akceptację na wystawianie (otrzymywanie) faktur elektronicznych, zawiadamiając o tym Sprzedającego.

 

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. W celu prawidłowego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które należy doręczyć Sprzedającemu w dowolnej formie umożliwiającej utrwalenie oświadczenia (np. na piśmie, emailem, skanem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy tj. ww. 14 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu podpisanej faktury korekty przez Kupującego. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz otrzymania podpisanej przez Kupującego faktury korekty.

Zwrot rzeczy Sprzedającemu powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar powinien być nieużywany, w stanie tożsamym ze stanem w jakim Kupujący towar otrzymał, a także kompletny. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym punkcie stosuje się̨ do osoby fizycznej zawierającej umowę̨ bezpośrednio związaną̨ z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VI. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ

Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym są nowe i objęte gwarancją producenta.

Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta lub importera.

Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną kartę gwarancyjną lub inne oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny).

Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z kartą gwarancyjną, jak również z instrukcją montażu lub korzystania z rzeczy, zaleceniami producenta dotyczącymi pielęgnacji oraz innymi dokumentami, które otrzyma od Sprzedającego w ramach zakupu rzeczy.

Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

Jeżeli po wydaniu towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych i bezpośrednio zgłosić reklamację gwarancyjną u producenta lub skorzysta z pomocy Sprzedającego i złożyć reklamację gwarancyjna za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
b) łożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Kupujący zdecyduje się na złożenie reklamacji z tytułu rękojmi względem Sprzedającego powinien wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy wystąpiła oraz jakich czynności naprawczych przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego się domaga. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w odpowiednim terminie przewidzianym przepisami kodeksu cywilnego.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

Jeżeli Sprzedający odmawia uwzględnienia reklamacji, a Kupujący będący konsumentem nie chce przenosić sporu na drogę sądową, to ma on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie www.uokik.gov.pl .

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: ec.europa.eu/consumers/odr/

Zawarte w niniejszym punkcie przepisy dotyczące konsumenta stosuje się̨ do osoby fizycznej zawierającej umowę̨ bezpośrednio związaną̨ z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym https://www.sklep.nobless.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 02.01.2023r.